การหยุดชะงักทางเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อภาคธุรกิจหลายแห่ง รวมถึงอุตสาหกรรมสื่อมวลชน ซึ่งบังคับให้องค์กรสื่อมวลชนส่วนใหญ่ทำการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงและรองรับผู้บริโภค

ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสตทัศนเสถียร ประธานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า องค์กรสื่อจะอยู่รอดได้ยากโดยการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลใหม่ ต้องย้ายศูนย์กลางของเนื้อหาจากผู้ส่งเป็นผู้รับจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ว่าสื่อสารมวลชนไม่เคยตายแม้จะมีปัญหา เพียงว่าองค์กรสื่อ และนักข่าวไม่สามารถอยู่รอดได้ เพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ vegus168

นอกจากนี้ระบุว่าองค์กรสื่อมวลชน ควรหยุดการพึ่งพาเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นในโซเชียลมีเดีย แต่ควรติดตามเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มคุณค่าและสร้างรายงานที่ดีด้วยตัวเองโดยสังเกตว่าโซเชียลมีเดียไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ในปัจจุบันองค์กรสื่อมวลชนหลายแห่งเป็นเจ้าของหรือบริหารงานโดยผู้ที่ขาดความรู้เรื่องวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นักข่าวอาวุโสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการไม่มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและการจัดการ เป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรสื่อหลายแห่งจึงล้มเหลว

แม้ว่าองค์กรสื่อหลายแห่งจะล่มสลาย แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำให้ปัญหานี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาระดับประเทศที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่การบริโภคสื่อดิจิทัลในแต่ละวันได้เร่งให้สื่อแบบดั้งเดิมที่ผ่านมาใช้เวลามากกว่า 50% ของเวลาโดยรวม ตั้งแต่นั้นมาสื่อดิจิตอลได้เข้ามาแทนที่สื่อดั้งเดิมและตอนนี้กำหนดอุตสาหกรรม สื่อเอเยนซีที่ไม่ได้มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการควบคุมความเสี่ยงของสื่อดิจิตอลที่ถูกทิ้ง vegus168

นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าสื่อดิจิตอลได้สร้างการหยุดชะงักหในภูมิทัศน์ของสื่อ สื่อดิจิตอลกำลังเปลี่ยนการพิมพ์อย่างรวดเร็วตามหลักฐานจากการหายไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปของสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงฉบับพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยค่าใช้จ่ายในการปล่อยสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น โทรศัพท์มือถือที่ปรับปรุงการเข้าถึงข่าวและข้อมูลสื่อดิจิทัลทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ล้าสมัย ในความเป็นจริงเพื่อให้การแข่งขันประสบความสำเร็จเอเจนซี่ด้านสื่อจะต้องปรับเปลี่ยนข้อเสนอตามช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์แต่ละช่อง vegus168

Last modified: August 28, 2019

Author