ความเชื่อผิดๆ ดื่มปัสสาวะตัวเองแก้โรค

vegus จากกระแสข่าวที่มีหลากหลายช่องทางมาก กระแสการดื่มปัสสาวะตนเองกำลังระบาดอย่างหนัก ในประเทศไทย ซ฿่งมีคนบางกล่มเชื่อวานการดื่มปัสสาวะตนเองจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง หายเจ็บป่วย ห่างไกลจากโรคต่างๆ

ความเชื่อผิดๆอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

 

เนื่องจากมีผู้ใหญ่ที่บังคับใหบุตรหลานตนเองดื่มปัสสาวะเพื่อรักษาโรค ซึ่งเด็กนั้นยังไม่รู้จักว่าอะไรควรหรือไม่ควร อะไรกินเข้าไปได้หรือกินไม่ได้ แต่ก็มีผู้ออกมาให้ความรู้และเตือนอยู่มากมายว่าการดื่มปัสสาวะนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ก็ยังมีการสวนกระแสโดยการทำคลิปออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์อยู่มากมายในตัวคลิปคือการนำปัสสาวะมาดื่ม มาหยอดตาเพื่อช่วยให้หายเจ็บตา ดื่มเพื่อให้หายจากโรค และล่าสุดมีการนำมาสวนทวานหนัก

ผลเสียจากการดื่มปัสสาวะ vegus

ในปัสสาวะมีของเสียที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย ที่ร่างกายไม่ได้ใช้งานแล้ว การดื่มปัสสาวะเข้าไปก็เหมือนกับการดื่มของเสียกลับเข้าไปในร่างกายเช่นเดิม
ในฉี่ยังประกอบด้วย น้ำ 95%, ยูเรีย 9.3 g/L, คลอไรด์ 1.87 g/L, โซเดียม 1.17 g/L, โปตัสเซียม 0.750 g/L, ครีอะตินีน 0.670 g/L และของเสียอื่นๆ ทีร่ายกายขับออกมาเนื่องจากละลายด้วยน้ำไม่ได้

การตอบสนองจากร่างกายเมื่อดื่มปัสสาวะเข้าไปมีแต่ผลเสีย

1. ผู้ที่ดื่มเข้าไปจะคลื่นไส้ จะอวกเนื่องจากปัสสาวะมีกลิ่นที่เหม็น

2. ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ได้รับการระคายเคืองทำให้ปอดท้อง ปวดหัวตามมา

3. ทำให้ร่างกายขาดน้ำ กระหายน้ำ เพราะได้ดื่มเอาของเสียเข้าไปสู่ร่างกาย

4. อาจติดเชื่อในร่างกายเนื่องจากปัสสาวะมีเชื่อโรคอยู่มากมาย

5. อาจทำให้เกิดการลุกรามของโรคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางคนเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคไต ทำให้ไปกระตุ้นเชื่อในร่างกายให้รุนแรงยิ่งขึ้นได้

รู้อย่างนี้แล้วอย่าเสี่ยงกับการดื่มอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย โดยเฉพาะปัสสาวะที่เป็นของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการและได้ขับออกมาแล้ว และอย่าหลงเชื่อสื่อต่างๆที่ให้ข้อมูลที่ผิดๆ ควรปรึกษาแพทย์หากจะรับประทานหรือดื่มอะไรที่ผิดปกติหรือแปลก และต้องรู้สักเสพสื่อให้เป็นไม่เป็นนั้นแล้วอาจเกิดอันตลายถึงชีวิตได้

Last modified: September 26, 2019

Author