ผลผลิตในภาคเกษตรในประเทศไทยจะยังคงลดลงในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ของปีนี้ เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุโซนร้อน จากการวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่า ผลผลิตทางการเกษตรหดตัวลง 1.1% ในไตรมาสสองและน้ำท่วมจะทำให้ราคาพืชผลและอาหารปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2562 โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนอันเนื่องมาจากอุทกภัยและความแห้งแล้งนั้นสูงกว่าที่ควรจะเป็นและสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการจัดการน้ำของประเทศที่ล้มเหลว vegus168

ด้วยผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อนธรรมชาติจึงเตือนว่าต้องช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รัฐบาลจะต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง การผ่อนปรนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบระยะยาวจะกลายเป็นภาระที่ใหญ่หลวงต่อสังคมในอนาคต โดยกล่าวเสริมว่ามาตรการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ทรมานอาจถูกขัดขวางโดยโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอำนาจของประเทศ

อำนาจทางการคลังที่กระจายอำนาจน้อยลงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล่าช้าในการตอบสนองต่อความยากไร้ของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าและมีอุปกรณ์และเครื่องมือไม่เพียงพอ โดยควรจัดสรรงบประมาณความช่วยเหลือสาธารณะ การซ่อมแซมถนนและอาคารสาธารณะของรัฐบาลอาจต้องรองบประมาณปี 2563 ซึ่งจะได้รับการอนุมัติล่าช้าและจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 vegus168

ผลกระทบของสงครามการค้ามีมากขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบต่อสินค้าอุปโภคบริโภค สหรัฐฯ และจีนได้ขึ้นภาษีตามประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายนซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์มูลค่า 187,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการจ้างงานในภาคการส่งออกของไทยและผลกระทบต่อคู่ค้าของไทยที่พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นอย่างมาก vegus168

Last modified: September 2, 2019

Author