ผลผลิตการเกษตรในไทยลดลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง 2562
ผลผลิตการเกษตรในไทยลดลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง 2562

ผลผลิตในภาคเกษตรในประเทศไทยจะยังคงลดลงในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ของปีนี้ เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุโซนร้อน จากการวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต