ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย หลังจากการควบรวมกิจการจะมุ่งเน้นสินเชื่อจำนองและรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากทั้งสองให้ผลตอบแทนที่สูงและจุดแข็ง

กระบวนการควบรวมกิจการระหว่างสองธนาคารซึ่งมีฐานลูกค้ารวม 10 ล้านรายได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ในโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ทุนธนชาต จะถือหุ้นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในปี 2551 กระทรวงการคลังจะถือหุ้นร้อยละ 18.4 สโกเทียแบงก์ร้อยละ 5.6 และผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 34.3 ตามงบธนาคารทหารไทย vegus

ธนาคารได้ทำสัญญาขายหุ้นในธนชาต การจัดการกองทุน TFUND ให้แก่พรูเด็นเชียลคอร์ปอเรชั่นโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทในเครือของอีสต์สปริงการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในเอเชียของพรูเด็นเชียลตั้งใจที่จะบันทึกการขายภายในสิ้นปี 2562 หลังจากปิดผนึกการควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต vegus

ภายใต้ข้อตกลงธนาคารธนชาตและธนาคารออมสิน ซึ่งถือหุ้น TFUND ในอัตราร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ได้ตกลงที่จะขายหุ้นให้แก่พรูเด็นเชียล มูลค่าธุรกรรมคาดว่าจะมีอย่างน้อย 8,400 ล้านบาท การขายหุ้นดังกล่าวของธนาคารธนชาตตามแผนการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตเสร็จสมบูรณ์

ภายในห้าปีที่ผ่านมาธนาคารธนชาต มีทางเลือกในการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทใหม่ให้กับพรูเด็นเชียลเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นต่อกลยุทธ์แบบเปิดของกองทุนรวม นอกจากนี้การขายหุ้นดังกล่าวสะท้อนถึงการชำระเงินเพื่อรวมกับธนาคารธนชาตจะระดมทุนประมาณ 1,130 ล้านบาทเพื่อซื้อหุ้นธนาคารธนชาต มูลค่านี้อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตหลังการปรับโครงสร้าง ซึ่งมีมูลค่า 1,200 ล้านบาท บวกกับเบี้ยประกันภัยประมาณ 9 พันล้านบาท

ธนาคารทหารไทยตั้งใจที่จะรับรู้รายการขายจากธนาคารธนชาตซึ่งจะกลายเป็นบริษัทย่อยโดยขายหุ้นล็อตแรกร้อยละ 25.1 ด้วยมูลค่าประมาณ 2.1 พันล้านบาท การควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นในปี 2564 ในขณะที่ลูกค้าจะยังคงสามารถถือผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและทำธุรกรรมได้ตามปกติ การควบรวมกิจการจะเพิ่มขีดความสามารถในการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตจะเกิดขึ้นในปี 2564 เช่นกัน vegus

Last modified: October 2, 2019

Author