เตือน พิษสุนัขบ้ากำลังระบาดหนักในหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา vegus168  กรมปศุสัตว์ได้ออกมาเตือนให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ระบาดหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และยังสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสนุข แมว และซากสัตว์ ออกนอกพื้นที่ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกถึง 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

vegus168 ทางกรมปศุสัตว์ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่โรคแพร่ระบาดของพิษสุนัขบ้า โดยสั่งห้ามเคลื่อนย้าย นำออก สัตว์ประเภท หมา แมว และซากของสัตว์ดังกล่าว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นๆอีก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เพราะจะทำให้เชื้อพิษสุนัขบ้าระบาดไปในพื้นที่อื่นๆและยากที่จะควบคุม

โดยอาศับอำนาจกฎหมายตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงได้นำมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าพื้นที่ตั้งแต่โรงเรียนวัดนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 

เขตพื้นที่ดังกล่าวคือ

ทิศเหนือ ถึง ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) เขตเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ถึง ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ถึง ถนนพิบูลสงคราม เขตเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ตะวันตก ถึง แม่น้ำเจ้าพระยา

ให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562

ข้อแนะนำ

สำหรับประชาชนคือ ในเขตพื้นที่ประกาศโรงระบาดชั่วคราวนั้นประชาชนเจ้าของสุนัขและแมวสามารถนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนฟรีได้ โดยให้ติดต่อไปทางกรมปศุสัตว์ของอำเภอที่ตนเองอาศัยอยู่ และห้ามให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และห้ามเคลื่อนย้ายซากสัตว์ หากสุนัขหรือแมวป่วยและตายคล้ายครึงกันให้แจ้งพนักงานท้องถิ่น สารวัตร หรือจะแจ้งสัตวแพทย์ก็ได้ หากฝ่าใืนเคลื่อนย้ายซากศพ หรือสัตว์ป่วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรเฝ้าดูอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิดและอย่าปล่อยออกมานอกบ้านหรือเพ่นพล่าน จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศพื้นที่เสี่ยงของโรคพิษสนัขบ้า

Last modified: October 11, 2019

Author