คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าและอาจต่ำกว่าศักยภาพ เนื่องจากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ เป้าหมายสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมยังคงผ่อนคลาย เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสองครั้งก่อนหน้านี้ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้ว แม้ว่าจะมีความเสี่ยงหลายประการที่ยังคงติดตามการรับประกันคณะกรรมการฯ โดยเห็นว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตามเป้าหมาย รูปภาพ บาคาร่า

อนาคตคณะกรรมการกล่าวว่าจะติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและความมั่นคงทางการเงินพร้อมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานโยบายการเงินในระยะต่อไปคณะกรรมการฯ กล่าวว่าพร้อมที่จะใช้เครื่องมือนโยบายตามความเหมาะสม ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รูปภาพ บาคาร่า นายดวงใจ อัศวชัยจิตต์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสี่โครงการมูลค่า 30,707 ล้านบาท

สำหรับโรงงานผลิตเอทานอลในจังหวัดนครสวรรค์มูลค่า 7,800 ล้านบาท โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพอีกประการหนึ่งคือการผลิตยางเรเดียลสำหรับรถยนต์มูลค่า 11,018 ล้านบาท โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะใช้น้ำยางธรรมชาติในท้องถิ่นประมาณ 17,006 ตันต่อปี นอกจากนี้สารสกัดจากแร่บางชนิดเช่นทองแดงนิกเกิลและดีบุกจากขยะของแผงวงจรพิมพ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รูปภาพ บาคาร่า โครงการมีมูลค่า 3.874 พันล้านบาท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจังหวัดชลบุรี โครงการมีกำลังการผลิต 148,000 ตันต่อปี

Last modified: December 19, 2019

Author