คนไทยจำนวนมากมีความสนใจในมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยและทั่วโลกในขณะนี้

การสำรวจดังกล่าวระบุว่าต้องการความคุ้มครองความปลอดถัยของชีวิต นอกจากนี้ยังสนใจการรักษาและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่าที่แพร่ระบาด และยังสนใจที่จะต้องการทราบจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย นอกจากนี้ผลสำรวจโดยศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและสำรวจคนไทยกว่า 1,199 คนร้อยละ 42 บอกกับนักวิจัยว่า พวกเขามีความกังวลแต่ไม่มากนัก ขณะที่ร้อยละ 37 เปอร์เซ็นต์บอกกับนักวิจัยว่ากังวลและมีความกลัวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอยู่ในระดับกลางแและต่ำ

นอกจากนี้มากกว่าร้อยละ 70 กล่าวว่า มักจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาและขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ในขณะที่คนอื่นกล่าวว่าพวกเขาเฝ้าดูข่าวและระมัดระวังเกี่ยวกับการไปยังสถานที่แออัด มาตรการที่พวกเขาต้องการให้รัฐบาลใช้ บอกผู้คนถึงข้อเท็จจริงของไวรัสลบข่าวปลอมและอนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้คน slotxo

รัฐบาลควรให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่าล่าสุดโพลแจ้งว่าคนส่วนใหญ่ค่อนข้างมั่นใจในทักษะของแพทย์ที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ slotxo จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่ามลพิษฝุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้น

นอกจากเชื้อไวรัสโคโรน่าที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ยังมีในเรื่องของปริมาณฝุ่น PM2.5 โดยมีค่าระหว่าง 37 และ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ระดับความปลอดภัยของทางการไทยกำหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM2.5 ที่ระดับไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ในขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศระบุว่าค่า PM2.5 ในกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น slotxo

Last modified: February 11, 2020

Author