ผู้บริโภค 660 ล้านคนในอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนของไทยคือทำเลที่ตั้งที่ดี ประเทศไทยมีประชากร 69 ล้านคน ตั้งอยู่ในใจกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นตลาดร่วม 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จำนวนผู้บริโภค 660 ล้านคนในอาเซียนที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยเป็นเส้นทางการค้าตามธรรมชาติ ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ซึ่งอยู่ใกล้จากชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย ab24hr2

นอกจากนี้ทางรถไฟสายใหม่และถนนที่กำลังก่อสร้างทั่วประเทศไทย ขยายช่องทางเดินเศรษฐกิจตะวันออก ตามแนวชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลและนักลงทุนเอกชนวางแผนที่จะใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองสมาร์ทสวนสาธารณะเทคโนโลยีดิจิตอลแห่งอนาคตการเชื่อมโยงทางรถไฟอย่างรวดเร็ว ท่าเรือน้ำสามแห่งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น นอกจากนี้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะถูกขยายและเชื่อมโยงโดยรถไฟความเร็วสูงไปยังสนามบินนานาชาติทั้งสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งตอกย้ำสถานะของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยว และทำให้สนามบินอู่ตะเภากลายเป็นฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ab24hr2

นอกจากนี้การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย 4.0 นั้นเกิดขึ้นเป็นสี่ยุคที่ตั้งแต่เดิมเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สำคัญของเอเชียหรือในยคุประเทศไทย 1.0 จนในลำดับต่อมาได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นยุคประเทศไทย 2.0 อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยญี่ปุ่นอเมริกาและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป และบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำของโลกสำหรับฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ ในยุคประเทศไทย 3.0 จนกระทั่งในยุคปัจจุบันที่เป็นการเชื่อมต่อไร้พรหมแดนและการจัดการในรูปแบบออนไลน์ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ab24hr2

Last modified: March 12, 2020

Author