นักเศรษฐศาสตร์เตือนระบุประเทศไทยจะตกอยู่ในภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 และกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและล่างจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่ประเทศจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจากการหดตัวของเศรษฐกิจเป็นเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก slot 918kiss

ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและทั่วโลก และธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 โดยการคาดการณ์ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะที่ไวรัสยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลก ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่วางแผนไว้อาจช่วยลดภาระสำหรับคนและธุรกิจขนาดเล็กในระยะสั้นได้

อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบ่อยครั้ง อาจทำให้สถานะทางการเงินของประเทศในระยะยาวลดลง ฐานการคลังของประเทศไทยยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับสิงคโปร์ และฮ่องกง นอกจากนี้นายอนุสรณ์กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนที่จะแจกคนละ 2,000 บาทให้กับผู้มีรายได้น้อยซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 14 ล้านคน

อนุสรณ์กล่าวว่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรกำหนดเป้าหมายผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ และสมาชิกของกองทุนออมแห่งชาติ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจกระตุ้นเศรษฐกิจในอัตราน้อยลงเพื่อป้องกันมิให้หดตัวมากกว่าร้อยละสอง แต่ไม่เห็นด้วยกับแผนการของรัฐบาลที่อนุญาตให้นายจ้างชะลอการบริจาคเงินเข้ากองทุนประกันสังคม รัฐบาลควรหาวิธีอื่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ slot 918kiss

รัฐบาลสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นโดยทำให้มั่นใจว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีมาตรการอย่างจริงจังเหมือนกับในต่างประเทศทั้งการตรวจเชื้อ และการปิดประเทศเพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน slot 918kiss

Last modified: March 10, 2020

Author