การระบาดของไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ
การระบาดของไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ

กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งให้สำนักงานในต่างจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบราคาและปริมาณการขายหน้ากากอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้ากักตุนหรือขายในราคาที่สูงเกินจริง