เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดรุนแรงต่อเนื่อง จ่อผลกระทบเศรษฐกิจหนัก
เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดรุนแรงต่อเนื่อง จ่อผลกระทบเศรษฐกิจหนัก

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้สร้างแรงกดดันในการการคาดการณ์สำหรับเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้