ความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุค 4.0
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุค 4.0

ผู้บริโภค 660 ล้านคนในอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนของไทยคือทำเลที่ตั้งที่ดี ประเทศไทยมีประชากร 69 ล้านคน ตั้งอยู่ในใจกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นตลาดร่วม 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้