วิกฤติโควิด 19 ส่งผลประเทศไทยสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนัก
วิกฤติโควิด 19 ส่งผลประเทศไทยสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนัก

นักเศรษฐศาสตร์เตือนระบุประเทศไทยจะตกอยู่ในภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 และกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและล่างจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก