การขนส่งทางทะเลและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
การขนส่งทางทะเลและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

แม้ว่าธุรกิจไทยจะได้รับการเตือนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในตะวันออกกลาง แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียยังไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งทางทะเล